logo

MULTIFUNKČNÍ PANELY (MFP P5 DESKY)

vyrobce multifunkcni desky - Exklusiv Vse ze dreva s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Kralove

NEJLEVNĚJŠÍ MULTIFUNKČNÍ PANELY (MFP P5) ANEB VŠESTRANNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Multifunkční panely MFP (P5) *(EN 312-P5) – dřevomateriál s jedinečnými fyzikálními vlastnostmi

Nový multifunkční panel pevnostní třídy P5, zkratka MFP spadající do emisní třídy E1 (nízká vylučování formaldehydů) s použitým klížením odolným proti vlhkosti, neustále přesvědčuje své zákazníky k jeho používání v celé řadě řešení stavebních konstrukcí. Nové multifunkční desky (MFP panely) se ideálně hodí ve stavebnictví díky bezvadné stabilitě, zatížitelnosti MFP desky a odolnosti MFP desky proti vlhkosti. Hodnoty pevnosti nové multifunkční desky (MFP desky) v podélném i příčném směru splňují požadavky EN 300 pro OSB/3 (právě do této normy MFP P5 desky spadají). Z hlediska šíře použití, rychlosti dodávek a konkurence schopné ceny, jsou multifunkční panely (MFP P5 desky) první třídou sama mezi ostatními OSB deskami. MFP P5 desky představují skutečnou alternativu k OSB3 deskám. *dle multifunkční panely - MFP OSB desky - Exklusiv Vše ze dřeva s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové s povolením stavebního dozoru EN 13986-P5 – MFP P5 OSB desky pro nosné účely ve vlhkém prostředí.

Vlastnosti multifunkčních panelů MFP P5
Multifunkční panely (MFP P5 doporučené oblasti použití
multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Multifunkční panely (MFP P5 desky) jsou všude tam, kde se děti a potraviny cítí dobře

Multifunkční panely (MFP P5 desky) mají širokou škálu použití od obkladů stěn přes obklady stropů až po pokládání podlah v dětském pokoji: Tato multifunkční deska (MFP P5) se hodí pro nejrůznější oblasti použití. Přitom multifunkční panely spojují dobré hodnoty pevnosti a odolnosti proti vlhkosti se stabilitou, zatížitelností a dekorativním vzhledem.

Multifunkční panely (MFP P5 desky) lze dokonce použít i v místech, kde se jedná o skladování potravin. MFP desky můžeme bez problémů použít – např. ve formě transportních krabic pro zeleninu, ovoce nebo jiné potraviny. Aktuální šetření potvrdila nezávadnost MFP (multifunkčních panelů)pro potraviny – multifunkční panely (MFP P5 desky) jsou zcela v souladu se zákonnými ustanoveními. Certifikovaná bezpečnost pro lepší zdraví, které může věřit každý uživatel.

multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Multifunkční panely (MFP P5*) se těší v celé Evropě velkému věhlasu

Multifunkční panely (MFP P5) jsou na základě vynikajících materiálových vlastností mimořádně vhodným a současně dekorativním dřevěným materiálem, který nachází uplatnění například při stavbách veletržních stánků, v konstrukčních dřevostavbách, ve vlhkém prostředí nebo pro balení. Multifunknčí panely (MFP P5) mohou sloužit jako podlahové či záklopové desky v nejrůznějších formátech a tloušťkách.

* Multifunkční panely (MFP P5*)jsou certifikované přísnými normami pod číslem EN13986 multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Multifunkční panely (MFP P5*) propouští páru - vodu, jsou tak vhodné ke konstrukci ekologických dřevostaveb. Dokladem difúze páry multifunkčních panelů je výpočet, kdy hodnotu µ (zde použijte tu nižší a dosáhnete reálnější výsledek) nejméně vhodnou hodnotu (i.d.R. multifunkčních panely při vnitřním použití použijte nízkou hodnotu a když multifunkčních panely používáte v exteriéru použijte vyšší hodnotu)..
Sd-hodnota se vypočítá: Sd = µ x d (m)
Sd = difúzní ekvivalentní tloušťka MFP desky vzduchové vrstvy v metrech
d = tloušťka MFP desky v metrech
Příklad: MFP desky 18 mm pro vnitřní sektor Sd = 50 x 0,018 m = 0,9 m

Multifunkční panely MFP – vynikající fyzikální vlastnosti, nekomplikované při zpracování

Upevnění: hřebíky – nebo šrouby – minimální délka by měla mít buto 50 mm nebo dvojnásobek tloušťky desky. Veškeré upevňovací prostředky by měly být zaraženy 2-3 mm hluboko. Aby se zabránilo vytržení na hranách desek, měla by být dodržena minimální vzdálenost hřebíků 150 mm od kraje. Uvnitř desky je dostačující vzdálenost 300 mm hřebíků na trámech a podpěrných lištách. Přípustné hodnoty upevnění v souladu s francouzským standardem CB71 byly testovány institutem CTBA. Z tohoto může být vypočtena také přípustná hodnota podle Euro-kódu 5. Odpovídající zkušební zpráva je k dispozici na www.wodego.com v oblasti download.


multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové


Charakteristické hodnoty je možno převzít z DIN EN 12369-1 a platí pro nosné použití za podmínek třídy užití 2.


Soklová lišta Podlahový potah MFP - pokládkové desky Spodní strop PE - fólie parotěsná hráz Lat’ování Napínací plstěnec Rolovací okrajové pruhy Podkladové dřevo Stropní trámy
Pokládání na podkladová dřeva

U renovací nebo v novostavbách vznikají stavební situace, při kterých musí být deskový materiál pokládán na stropní trámy. Při tomto doporučujeme následující postup: Zkontrolujte případnou nutnost tepelné/a vlhkostní ochrany. Stropy z dřevěných trámů by neměly být oboustranně zakryty parotěsnou fólií. Lepší tepelné a zvukové utěsnění nabízí zabudování napínacího plstěnce mezi stropní trámy.


multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

MFP desky (multifunkční panely) anebo stanovení potřebné tloušťky desek u MFP

V závislosti na Vašem upřednostňovaném prokládacím systému použijte tabulku 1 pro jednopólový systém (pouze 2 podpěry) nebo tabulku 2 pro vícepólový systém (minimálně 3 podpěry). Tabulky jsou vypracovány tak, abyste mohli na základě určitého provozního zatížení (sloupec vlevo) a existující vzdálenosti trámů (řádek vpravo), vyčíst potřebnou tloušťku multifunkčního panelu (MFP desky) (v prvním řádku). Pravá tabulka připouští s 1/400 nižší průhyb. Zjištění chování při zatížení pro MFP desky bylo testováno ve WKI (Wilhelm-Klauditz-Institut pro výzkum dřeva) v prototypové metodě dle EN12871 pro použití u střech jako nosného podkladu střešní krytiny a u podlah jako nosného podpodlahového materiálu.

multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

*1,00 kN/m² odpovídá cca. 100 kg/ m²

multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Multifunkční panely (MFP desky) aneb, aby se pokládka stala dětskou hrou

Multifunkční panely (MFP desky) se dají snadno opracovat běžnými stroji nebo nástroji pro zpracování dřeva. Doporučujeme používejte nástroje z tvrdých kovů. Další cenné typy a pokyny pro pokládku multifunkčních panelů (MFP desky) naleznete dále na této straně.multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Doporučujeme přes masivní stropy ve starých a nových stavbách umístit parotěsné zábrany, např. z 0,2 mm silné polyetylenové fólie. Dbejte na silně se překrývající (minimálně 30 cm) nebo svařované spáry.

multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Výškové vyrovnání docílíte rozdílným podkladovým materiálem, pro toto byste měli rozložit pruhy z masivního dřeva, z tvrdých vláken, z umělých hmot nebo surových dřevotřískových desek, které mohou být při zabudování spojeny bílým klihem.

multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Při sešroubování dbejte na to, aby šrouby nepronikly až do masivní desky.

Všechny izolace na zdi by měly být vytaženy až po horní hranu povlaku (cca 10 cm) a fólie by měla – také při následujících pracích - zůstat nepoškozená.

Přesahy fólie by měly být ideálně umístěny pod podkladová dřeva .

multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Lepší kročejovou neprůzvučnost docílíte minerálními izolačními materiály. Doporučují se izolační materiály ze skelné vlny. Při zvýšených nárocích na kročejovou neprůzvučnost používejte, prosím, pro utěsnění proti hluku systém pružinových kolejnic.

multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Skližte dodatečně spodní čelist drážky a horní stranu pera bílým klihem z umělé pryskyřice (PVAc). Sklížením budou multifunkční panely (MFP desky) celkově tužší a pevnější.

multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Pokládka

Za účelem zamezení vzniku skřípotu dbejte na místo pro dilatační spáru 15 mm mezi stěnou a pokládanou deskou. Pro první řadu byste měli sejmou pera. Nepoužívejte mokré řezivo na podklady a rošty, seschne se a bude vrzat

U větších ploch (délka více než 10 m) budou zapotřebí mezi tím ležící další dilatační spáry.

multifunčkní panely - MFP desky - OSB - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Všeobecné dokončovací práce

Dbejte prosím na tento pokyn. Je platný pro všechny pokládkové práce!

Pokládané multifunkční panely (MFP desky) opatřete okamžitě povlakem nebo zakryjte polyetylenovou fólií, aby se zabránilo jednostrannému vysušení.